مجموعه سازگار با توجه به اهميت موضوع خدمات پس از فروش ، وظيفه خود می داند در اسرع وقت، با دقت و مشتري مداري كه لازمه كار خدماتي است به مشتريان خود پاسخگو باشد
برای بیان پیشنهادات ، انتقادات و ثبت شکایات خود ، از فرم زیر استفاده نمایید :

ثبت شکایات

توجه : ابتدا شماره قبض یا شماره سریال دستگاه خود را وارد نمایید تا پیگیری با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد :
RMA
S/N
کد امنیتی